مانیتورینگ هوشمند و مدیریت وظایف نیروهای متحرک بیرون از سازمان

اگر دارای کارکنان متحرک بیرون از سازمان مانند نیروهای پشتیبانی و خدمات در محل، نیروهای بازاریابی، نیروهای توزیع و حمل کالا، پیک موتوری، راننده، ناوگان حمل و نقل، بازرس و یا هر نیروی متحرک در سطح شهر و کشور هستید، سیتی‌ترکر به شما کمک میکند در مانیتورینگ، رهگیری و مدیریت وظایف نیروهای میدانی هوشمندانه تر عمل کنید.

Siti Tracker