محتوا و ویدئوهای آموزشی سامانه تنها برای کاربران سیتی ترکر در دسترسی می‌باشد.

اگر از کاربران سیتی ترکر هستید، برای دسترسی به فیلم‌های آموزشی رمزعبور خود را از واحد پشتیبانی (تماس با ما) دریافت کنید